Hronologija najvažnijih događaja148 g.p.n.e.
Makedonija postala rimska provincija

31 g.p.n.e
Rim se učvrstio na zapadnom Balkanu i nastavio dalje širenje prema istoku

101 - 106 godina
Pohod cara Trajana protiv Dačana (Rumunija)

235 godina
Početak velike krize carstva koja umalo nije dovela do raspada imperije. Kriza je završena 285. godine

Oko 270 godine
Povlačenje iz Dakije i postavljanje linije odbrane od varvara na Dunavu

298 - 299
Galerije odnosi veliku pobedu nad Persijancima

306 godina
Konstantin Veliki stupa na presto

313 godina
Konstantin Veliki objavljuje Milanski edikt kojim se zabranjuje progon hrišćana

395 godina
Car Teodosije deli carstvo na dva dela: zapadno i istočno

Нема коментара: